Процедура по връщане на продукт

И Клиентът, и Търговецът имат право да анулират поръчки, като това трябва да се случи преди стоката да бъде изпратена за получаване. При анулиране на поръчки не се дължат неустойки от никоя от двете страни, ако са спазени следните условия:

-Клиентът има право да анулира, откаже получаването, върне или замени заявените стоки от направената поръчка, като за целта трябва преди това да се е свързал с Търговеца по телефон, електронна поща или други контакти форми, посочени на сайта на фирмата.

-Търговецът може да използва правото си за анулиране на поръчка при: невъзможност за доставка на стоката; неплащане от страна на клиента; предоставени неверни и/или непълни данни за поръчката и нейния получател; некоректно поведение от страна на клиента при предишни поръчки.
Когато има извършено плащане от страна на клиента, търговецът се задължава да възстанови платената цена по поръчката при анулиране от негова страна. Сумата се възстановява по банков път.

Връщане на стоката е допустимо при  доказан дефект, който се установява на място в офиса на фирмата. За целта е необходимо Клиентът да се свърже със служител на „Видеомакс-АВС“ ООД на имейл адрес sales@videomaxavs.com или на тел 0882 417317 или 02 8271120.  След това  Купувачът изпраща в 7-дневен срок, обезопасена и опакована във фабричната й опаковка стоката, с цялата  й окомплектовка и копие на фактура/стокова разписка, с която я е придобил,  до офиса на „Видеомакс-АВС“ ООД в гр. София, ж.к. „Люлин“10, бл.133 вх Б . Разходите за транспорт на стоката при връщане от клиента към търговеца са изцяло за сметка на клиента Стоката може да бъде донесена и  на място в офиса.

Когато стоката е с нарушен търговски вид, тя не се приема или заменя, поради съображения, свързани с хигиената и защитата на здравето, освен ако Търговецът не реши да предложи цена за изкупуване по свое усмотрение.
 
След констатиране на дефект Клиентът получава  друго изделие, което по вид , цена и характеристики е еднакво с върнатото.

Ако бъде установено, че върнатото изделие не работи поради някоя от следните причини, то се връща на Клиента за негова сметка с куриер „Еконт експрес“. Причини, които  не са основание за връщане на стоката:

  • Повреди, причинени в резултат на неправилна инсталация, неспазване на техническите изисквания или неправилно включване в електрическата мрежа.
  • Повреди, предизвикани от неспазване на правилата за транспорт, съхранение и/или експлоатация (в това число токов удар, гръм или други природни бедствия, вибрации, пренапрежение или неизправности по електрозахранването и други, които не биха се появили при нормална работа на устройството).
  • Когато повредата е настъпила в резултат на модификация или пренастройка  с цел продуктът да се използва за цели, различни от тези, за които е бил произведен или предназначен.
  • Когато повредата е от неправилно инсталиран софтуер или е използван аксесоар, който не е към оригиналната окомплектовка на устройството